آيا بايد از مرجع همسر تقليد كرد

۱۸/مرداد/۱۳۹۴|آيت الله سيستاني|

آيا بايد از مرجع همسر تقليد كرد   مطابق نظر آيت الله سيستاني پرسش: اینجانب مقلد شما هستم. [...]