منظور از قوت غالب چيست

۰۳/تیر/۱۳۹۴|زكات فطره|

منظور از قوت غالب چيست ۱- مطابق نظر آيت الله خامنه اي جنس زکات فطره 232. زكات فطره را بايد [...]