معني و منظور الاعلم فالاعلم چيست

۲۵/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام تقليد|

معني و منظور الاعلم فالاعلم چيست  «الاعلم فالاعلم» يك اصطلاح فقهي است. همانطور كه مي دانيد  از مجتهد جامع الشرايطي [...]