راه شرعی محو اسماء الله و آیات قرآن

۰۶/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

راه شرعی محو اسماء الله و آیات قرآن مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 165: راههای شرعی [...]