اگر شكستن روزه جايز شود كفاره چگونه است

۲۴/تیر/۱۳۹۴|احكام روزه|

اگر شكستن روزه جايز شود كفاره چگونه است مطابق نظر آيت الله خامنه اي 321. اگر به جهتى [...]