چرا ديه زن نصف ديه مرد است

۰۸/آبان/۱۳۹۴|مقالات|

چرا ديه زن نصف ديه مرد است سوال:  سلام علیکم بحثی وجود دارد در خصوص مواردی مثل اینکه مردی زنی [...]