حكم مانيکور ناخن‌ براي وضو و غسل

۲۴/مرداد/۱۳۹۴|احكام زنان, طهارت|

حكم مانيکور ناخن‌ براي وضو و غسل مانيكور و پديكور چيست : پرداخت و زيباسازي و شكل دادن ناخن دست [...]