مالیت داشتن مهریه

۲۲/فروردین/۱۳۹۵|زن و شوهر|

مالیت داشتن مهریه حضرت آیت الله مکارم شیرازی مهریه قرار دادن تعدادی شاخه گل غیر معین [مهریه] پرسش : اگر [...]