حكم استفاه از ماشين شخصي در آلودگي هوا

۰۳/دی/۱۳۹۴|احكام متفرقه|

حكم استفاه از ماشين شخصي در آلودگي هوا مطابق نظر آيت الله خامنه اي آیا استفاده از خودروهایی [...]