قرائت و احکام آن‏

۲۷/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام نماز|

قرائت و احکام آن‏    مطابق با نظر مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي  س 458: نمازى که [...]