لعن علني از نظر مراجع

۲۳/آذر/۱۳۹۴|احكام متفرقه, احکام عزاداری|

لعن علني از نظر مراجع باید از خود پرسید هدف لعن چیست و چرا لعن می کنیم؟! آیا برای بغض [...]