كفاره روزه بيمار چگونه است

۲۲/تیر/۱۳۹۴|احكام روزه|

كفاره روزه بيمار چگونه است اگر بیمار نتواند در ماه رمضان روزه بگیرد، باید بعد از ماه رمضان تا رمضان [...]