فرق کفاره افطار عمدى با کفاره مريض چيست

۱۵/تیر/۱۳۹۴|احكام روزه|

فرق کفاره افطار عمدى با کفاره مريض چيست مطابق نظر آيت الله خامنه اي 338. آيا كفّاره افطار [...]