حكم كشتن حيوانات موذي

۲۲/دی/۱۳۹۴|احكام متفرقه|

حكم كشتن حيوانات موذي مطابق نظر آيت الله خامنه اي . آیا کشتن حشراتی که ترس بی‌مورد از [...]