ورود حائض به حسينيه و مكان هاي مذهبي

۱۰/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

ورود حائض به حسينيه و مكان هاي مذهبي مطابق نظر آيت الله خامنه اي س: آيا زن حائض [...]