چه موقع غسل جنابت واجب مى شود

۰۲/آذر/۱۳۹۴|زن و شوهر, طهارت|

 چه موقع غسل جنابت واجب مى شود جنابت يا 1- از راه خروج مني ( در خواب باشد یا بیداری، [...]