كار و دريافت مزد از يهودي و مسيحي

۱۵/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

 كار و دريافت مزد از يهودي و مسيحي مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 324: کار کردن [...]