خواندن دعا به فارسی در نماز چه حکمی دارد

۱۶/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

خواندن دعا به فارسی در نماز چه حکمی دارد مسأله 1135 خواندن قرآن در نماز، غیر از چهار سوره ای [...]