امامت شخص ناقص‏ العضو

۲۸/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام نماز|

امامت شخص ناقص‏ العضو امامت شخص ناقص‏ العضو س 592: اقتدا به معلولين عزيز براى نماز در موارد زير چه حکمى دارد؟ [...]