حد قطع دست دزد در روايات

۳۱/مرداد/۱۳۹۴|احاديث معصومين|

حد قطع دست دزد در روايات استدلال امام جواد (عليه السلام) در مورد قطع انگشتان دست دزد پرسش : امام جواد(عليه [...]