قسم به قرآن خوردن و کفاره شکستن آن

۱۰/مهر/۱۳۹۵|احكام متفرقه|

قسم به قرآن خوردن و کفاره شکستن آن قسم به قرآن خوردن و کفاره شکستن آن 1-نظر 10 مرجع درباره [...]