استفاده از قرص ضد بارداري در ماه رمضان

۲۲/تیر/۱۳۹۴|احكام روزه|

استفاده از قرص ضد بارداري در ماه رمضان خوردن انواع قرص ها در هنگام روزه (يعني در روز ماه رمضان) [...]