حكم قبر چند طبقه

۰۹/مهر/۱۳۹۴|احکام اموات|

حكم قبر چند طبقه حكم قبر چند طبقه مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 240: شهرداری برای [...]