شرعا رعايت قوانين كشور تا چه حد لازم است

۰۸/مرداد/۱۳۹۴|احكام تقليد|

شرعا رعايت قوانين كشور تا چه حد لازم است مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 1987: مخالفت با قوانین [...]