آیا فرقه قادریه کافر و نجس هستند

۰۵/آذر/۱۳۹۵|طهارت|

آیا فرقه قادریه کافر و نجس هستند اگر فرقه قادریه توحيد و نبوت و هيچ‌يک از ضروريات دين اسلام را [...]