حکم دیدن فیلم و کلیپ های خشونت آمیز

۲۵/آبان/۱۳۹۵|احکام رسانه|

حکم دیدن فیلم و کلیپ های خشونت آمیز سوال آیا دیدن فیلمها و کلیپهای خشونت آمیز اشکال دارد؟ پاسخ حجت [...]