ترک زینت در ایام عده وفات

۱۶/فروردین/۱۳۹۵|ازدواج و طلاق|

ترک زینت در ایام عده وفات [مسأله 2518] مسأله 2518 زنی که در عدّه وفات می باشد، حرام است لباس [...]