حکم مهریه زن فوت شده چگونه است

۲۲/فروردین/۱۳۹۵|زن و شوهر|

حکم مهریه زن فوت شده چگونه است حضرت آیت الله مکارم شیرازی نحوه تقسیم مهریه زن فوت شده بین وراث [...]