اقتصاد اسلامی از منظر دکتر درخشان

۱۶/آبان/۱۳۹۴|اجتماع و سياست|

اقتصاد اسلامی از منظر دکتر درخشان  در اختتامیه سومین کنگره علوم انسانی اسلامی؛   باید به دنبال اقتصاد اسلامی ناب [...]