خرید و فروش اموال و املاک وقفی

۱۸/شهریور/۱۳۹۵|احكام خريد و فروش|

خرید و فروش اموال و املاک وقفی خرید و فروش اموال و املاک وقفی [معامله وقف شده] مسأله 2094 معامله [...]