فلسفه و فوايد تيمم چيست

۰۴/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

فلسفه و فوايد تيمم چيست پرسش : دست زدن به روى خاک و کشیدن به پیشانى و پشت دست چه فایده [...]