فاطمیه اول و دوم چند روز است

۲۹/اردیبهشت/۱۳۹۴|احكام متفرقه|

فاطمیه اول و دوم چند روز است سلام عليكم آیا روایتی در خصوص ایام فاطمیه داریم ؟اینکه چند روز بگیرند؟ [...]