اگر در سفر آب براي غسل حيض نباشد

۰۶/آبان/۱۳۹۴|احكام زنان|

اگر در سفر آب براي غسل حيض نباشد غسل در سفر پرسش 75 . اگر زن در مسافرت (مثلاً قطار [...]