آداب و شرایط غسل

۰۸/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

آداب و شرایط غسل آداب و شرایط غسل مطابق نظر آيت الله خامنه اي استفتائات جدید س: اگر [...]