استحباب غسل براي زن عطر زده

۲۸/شهریور/۱۳۹۴|احكام زنان, طهارت|

استحباب غسل براي زن عطر زده غسل خوشبويى زن پرسش 128 . گفته شده: اگر زن به صورت معطر و [...]