احكام تيمم مريض

۰۵/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

احكام تيمم مريض مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 213: من به بیماری پوستی مبتلا شده‏ ام، [...]