کفاره شکستن عهد با خدا چیست

۲۶/خرداد/۱۳۹۵|احكام متفرقه|

کفاره شکستن عهد با خدا چیست در انعقاد عهد ، صرف نیت کافی نیست و ذکر صیغه لازم است؛ گرچه لازم [...]