ناتوانی جنسی مرد و طلاق

۲۲/فروردین/۱۳۹۵|ازدواج و طلاق|

ناتوانی جنسی مرد و طلاق عجز مرد از نزدیکی [عیوب موجب فسخ] پرسش : اگر مردى قبل از ازدواج از [...]