منظور از عقود شرعیه چیست

۱۹/فروردین/۱۳۹۵|احكام خريد و فروش|

منظور از عقود شرعیه چیست برخی از عقود شرعی عبارتند از: 1- قرض ‏الحسنه (بدون سود)، 2- مضاربه، 3- مشاركت [...]