عقد در زمان عادت ماهیانه

۰۸/فروردین/۱۳۹۵|احكام زنان, ازدواج و طلاق|

عقد در زمان عادت ماهیانه عقد در ايام عادت پرسش 45 . آيا خواندن عقد در حال حيض، صحيح است؟ [...]