منظور از عرف برای تشخیص موسیقی حرام

۲۷/آبان/۱۳۹۵|احكام موسيقي|

منظور از عرف برای تشخیص موسیقی حرام منظور از عرف برای تشخیص موسیقی حرام، عرف متشرع هست، نه مردمی که [...]