زنانی که عده ندارند

۱۸/فروردین/۱۳۹۵|ازدواج و طلاق|

زنانی که عده ندارند سقوط عده پرسش 239 . كدام دسته از زنان پس از طلاق عده ندارند؟ همه مراجع: [...]