اگر با گفته يك عادل مرجع انتخاب شود

۱۷/مرداد/۱۳۹۴|آيت الله خامنه اي|

اگر با گفته يك عادل مرجع انتخاب شود مطابق نظر آيت الله خامنه اي استفتائات جدید س: بنده [...]