تطهیر ظرف شراب چگونه است

۰۵/خرداد/۱۳۹۵|طهارت|

تطهیر ظرف شراب چگونه است خوردن شراب از گناهان بسیار بزرگ هست و باید دقت داشت شراب نجس هست و [...]