استفاده از طلا در نماز چگونه است

۰۵/اردیبهشت/۱۳۹۵|احكام نماز|

استفاده از طلا در نماز چگونه است شرط پنجم [مسأله 831 پوشیدن لباس طلا باف برای مرد] مسأله 831 پوشیدن [...]