طلاق غیابی بدون حضور همسر

۱۸/فروردین/۱۳۹۵|ازدواج و طلاق|

طلاق غیابی بدون حضور همسر طلاق بدون اطلاع پرسش 234 . آيا مرد مى تواند بدون آنكه همسرش بفهمد، او را [...]