ظرف ساخته شده از پوست حیوان

۰۹/مرداد/۱۳۹۵|طهارت|

ظرف ساخته شده از پوست حیوان [ظرفی که از پوست سگ ساخته شده خوردن و آشامیدن از آن ظرف حرام [...]