استفاده از طبل و سنج در مراسم عزاداری

۲۰/مهر/۱۳۹۵|احكام موسيقي, احکام عزاداری|

استفاده از طبل و سنج در مراسم عزاداری استفاده از طبل و سنج در مراسم عزاداری مطابق نظر آيت الله [...]