ازدواج موقت با دختر باکره بدون دخول

۰۹/فروردین/۱۳۹۵|ازدواج و طلاق|

ازدواج موقت با دختر باکره بدون دخول در نوشتار قبل نظر مراجع به صورت مفصل پیرامون اذن پدر در ازدواج [...]