تکلیف عقد موقت خوانده شده بدون اذن پدر

۱۳/خرداد/۱۳۹۵|ازدواج و طلاق|

تکلیف عقد موقت خوانده شده بدون اذن پدر در نوشتار قبل حکم اذن پدر در ازدواج موقت مطرح شد از [...]